Zawrzyj ugodę

Ugoda wierzyciela z nieterminowym płatnikiem jest pozasądowym zawarciem umowy, w której obie strony wypracowują porozumienie na drodze negocjacji. Jako jedna z metod windykacji polubownej pozwala na uniknięcie postępowania sądowego, które często jest kosztowne i długotrwałe.

Nasi doradcy w Julianus Inkasso pomogą Tobie zawrzeć ugodę i ustalić skuteczny model spłaty zaległości.