Co się stanie, jeśli nie zapłacisz?

Nieuregulowane należności pociągają za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Oprócz ponagleń od wierzycieli, wezwań do spłaty oraz stresu wynikającego z trudnej sytuacji, należy liczyć się także z:

  • Utratą wiarygodności finansowej
  • Wpisami do rejestrów dłużników
  • Utrudnioną dostępnością do kredytu lub pożyczki, a także usług abonamentowych
  • Postępowaniem sądowym
  • Egzekucją komorniczą